ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی: مسائل و چالش‌ها

ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی: مسائل و چالش‌ها

بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی (NLP)، اگرچه هر دو حوزه تحقیقی یادگیری ماشین مخصوص به خود را دارند، ولی هر یک از آن‌ها بعنوان یک حوزه تحقیقاتی مجزا در نسبت به دیگری، ضعف‌هایی دارد. ولی اخیرا بسیاری از محققان شروع به کاوش در این مورد کرده‌اند که آیا متن همراه با تصاویر یا ویدیوها می‌تواند به منظور آسان‌سازی و کارآتر کردن بینایی ماشین مورد استفاده قرار گیرد؟ از طرف دیگر، تلاش‌هایی برای یافتن پاسخی برای این که بینایی کامپیوتر چگونه می‌تواند به وظایف مخصوص NLP، مانند یادگیری زبان کمک کرده و معنی کلمات و جملات را با استفاده از اطلاعات بصری تعیین کند، صورت پذیرفته است. بعلاوه، کاربردهای دنیای واقعی متنوع و مهمی وجود دارند که نیازمند ادغام بینایی و زبان هستند. در این تحقیق، عملی بودن ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی از ادبیات مربوط به این حوزه، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تلاشی برای به تصویر کشیدن کاربردهای آینده صورت گرفته است که در آن‌ها بینایی کامپیوتر می‌تواند به منظور کمک به پردازش زبان طبیعی، بکار رود و همچنین روشی که در آن پردازش زبان طبیعی می‌تواند به بینایی کامپیوتر کمک کند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.