استارتاپ استودیو چیست؟
نوشته

استارتاپ استودیو چیست؟

استارتاپ استودیو (Startup Studio) یا کارخانه استارتاپ (Startup Factory) یا سازنده خطرپذیر (Venture Builder) از جمله مفاهیم نسبتا جدید در حوزه سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار است که اولین بار توسط استارتاپ استودیوی IdeaLab معرفی شد. استارتات استودیو برخلاف شتابدهنده سرویس های کاملی بیش از مشاوره و پشتیبانی اولیه و یک سرمایه گذاری...

بر ۱۳۹۷/۰۲/۲۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰توسط