تبلیغات همسان
نوشته

تبلیغات همسان

تبلیغات همسان (بومی) یا Native Advertisement که در چند سال گذشته مورد استقبال بازاریابی آنلاین قرار گرفته است، به نوعی تبلیغ با استفاده از محتواست که با شکل و استایل مشابه سایت نمایش داده می شود و ذهن مخاطب را به هم نمی زند. در این نوع تبلیغ که برای آگاه سازی برند (Brand Awareness)...