ادتریس (AdTrace)
Project

ادتریس (AdTrace)

ادتریس یک ترکر (Tracker) است که امکان پایش کمپین های تبلیغاتی موبایلی را برای اپلیکیشن شما فراهم می کند تا مسیرهای جذب کاربر و نصب اپلیکیشن را شناسایی و تحلیل کنید و کیفیت نصب های خود را در کانال های مختلف مقایسه کنید. با ادتریس داده کافی برای سنجش اثربخشی کمپین های نصب را خواهید...

تلویزیون تعاملی به سیما
Project

تلویزیون تعاملی به سیما

در بین هفت کنسرسیوم دارای مجوز ارایه خدمات IPTV در ایران، تنها شرکتی که از یک نرم افزار ایرانی برای ارایه خدمات خود استفاده می کند، شرکت به سیما سامانه ایرانیان است. پلتفرم این شرکت که در بستر های وب، اندروید، iOS و ستاپ باکس ارایه شده است به طور کامل توسط شرکت شایا و بر اساس فناوری های متن باز توسعه یافته است.