مدیریت ارتباط با مشتریان JTI
Project

مدیریت ارتباط با مشتریان JTI

شرکت شایا از سال ۱۳۹۵ مسئولیت توسعه و سرویس اپلیکیشن مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت JTI ایران را به عهده دارد. این محصول که شامل بخش سرور، سینک، اپلیکیشن اندروید مشتری، اپلیکیشن اندروید نماینده و اپلیکیشن تحت وب مدیریت است با عنوان jLink شناخته می شود.