تجربه کاری

شرکت شایا تمرکز خود را بر توسعه تکنولوژی های فنی قرار داده است و تلاش کرده است ابزارهای نوینی به صورت سرویس در اختیار کسب و کارها و همچنین مردم قرار دهد.

به منظور ارایه سرویس های کارآمد و قابل استفاده، شرکت شایا در کنار تمرکز بر توسعه ابزارهای تحلیل زبان فارسی و همچنین ابزارهای تحلیل مه داده، تلاش کرده است با توجه به قواعد روز طراحی اپلکییشن و نرم افزار، تجربه کاربری ویژه ای نیز در ارایه خدمات خود به کار گیرد. این مهم را می توان در بازخوردهای ارایه شده روی اپلیکیشن پونیلا و همچنین محیط کاربری نشرین مشاهده کرد.

تحلیل زبان فارسی
75%
تحلیل مه داده
50%
توسعه نرم افزار بزرگ و سرویس های پایدار
85%
تجربه کاربری
80%

محصولات شایا

  • 1
  • 2

برخی از مشتریان