ادتریس (AdTrace)

ادتریس (AdTrace)

ادتریس یک ترکر (Tracker) است که امکان پایش کمپین های تبلیغاتی موبایلی را برای اپلیکیشن شما فراهم می کند تا مسیرهای جذب کاربر و نصب اپلیکیشن را شناسایی و تحلیل کنید و کیفیت نصب های خود را در کانال های مختلف مقایسه کنید. با ادتریس داده کافی برای سنجش اثربخشی کمپین های نصب را خواهید داشت و می توانید بهتر تصمیم بگیرید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.