تلویزیون تعاملی به سیما

تلویزیون تعاملی به سیما

در بین هفت کنسرسیوم دارای مجوز ارایه خدمات IPTV در ایران، تنها شرکتی که از یک نرم افزار ایرانی برای ارایه خدمات خود استفاده می کند، شرکت به سیما سامانه ایرانیان است. پلتفرم این شرکت که در بستر های وب، اندروید، iOS و ستاپ باکس ارایه شده است به طور کامل توسط شرکت شایا و بر اساس فناوری های متن باز توسعه یافته است.