ارزش های شرکت شایا

 • شفافیت

  با هم و با دیگران شفافیم. صداقت و شفافیت ارزشمندترین اصلی است که در تعامل با خودمان و دیگران در نظر می گیریم. درگیر پیچیدگی های کلامی و رفتاری نمی شویم.

 • کار در سطح جهانی

  استانداردهای ما در سطح جهانی تنظیم شده اند. ما از ابزارهای جهانی برای توسعه محصولاتی در سطح جهان استفاده می کنیم و در سطح استانداردهای جهانی از مشتریان خود پشتیبانی می کنیم.

 • ارزش آفرینی

  قبل از انجام هر کاری، به این فکر می کنیم که چه ارزشی برای مشتریان و مردم به وجود می آورد. برای ما، ارزش آفرین بودن کار، اولویت به مراتب بیشتری از بازگشت مالی آن دارد.

 • حفظ حریم و اطلاعات مشتریان

  هیچ هدف و هیچ مساله ای، دسترسی به حریم خصوصی کاربران و مشتریان و انتشار اطلاعات شخصی آن ها را توجیه نمی کند. ما امانت دار حریم خصوصی کاربران هستیم.

 • رشد تیمی

  اگر قرار است رشد کنیم، با هم رشد می کنیم. در تیم ما، یکی برای همه است و همه برای یکی.

 • مسوولیت پذیری

  همه ما خودمان را نسبت به کل کسب و کار مسوول می دانیم. از هیچ کار و پیشنهادی که می تواند باعث رشد کسب و کار شود دریغ نمی کنیم.

 • یادگیری

  مهم نیست که در چه مرحله ای کار هستیم، همیشه از گرفتن بازخورد استقبال می کنیم و به فکر یادگرفتن و بهترشدن هستیم.

 • دوستی

  بیشتر با هم دوست هستیم تا همکار.